Regulamin wizyt w miasteczku „Bezpiecznej Krainy Energa-Operator”

  1. Celem wydarzenia edukacyjnego „Bezpieczna Kraina Energa-Operator” jest promowanie bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej i prawidłowego użytkowania urządzeń na prąd, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl.
  2. Organizatorem wydarzenia jest spółka ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  3. Organizator przygotowuje miasteczko edukacyjne na zaproszenie Gospodarza - szkoły bądź miasta, korzystając z jego infrastruktury, zgodnie z ustalonym wcześniej zapotrzebowaniem.
  4. Miasteczko odwiedzają dzieci z opiekunami, którzy dbają o bezpieczeństwo podopiecznych i ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody.
  5. Podczas zwiedzania należy stosować się do regulaminu wizyty, uwag i zaleceń pracowników miasteczka edukacyjnego, a ze stanowisk korzystać zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
  6. Atrakcje i stanowiska prezentowane w miasteczku skierowane są do dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
  7. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest podpisanie przez nauczycieli i rodziców dzieci zgód na wykorzystanie wizerunku dostarczonych przez Organizatora.
  8. Ze względu na występujące przy niektórych stanowiskach silne pola elektromagnetyczne, hałas i efekty świetlne, uczestnicy, których stan zdrowotny może być zagrożony przez wymienione czynniki, nie mogą korzystać i zbliżać się do stanowisk, na których te czynniki występują. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody zdrowotne wynikające z naruszenia tego zakazu.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
  10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl.