Jakie dane zbieramy?


Zbieramy dane użytkowników podczas rejestracji na stronach www.bezpiecznakraina.energa-operator.pl, www.bezpieczna.energa-operator.pl w celu korzystania z zasobów edukacyjnych umieszczonych na platformie, zapisów do naszego newslettera, udziału w konkursach edukacyjnych ogłaszanych na stronie i sprawozdań z nich wynikających oraz wypełniania ankiet lub formularzy.

Podczas zakładania Konta Użytkownika będziemy prosili o podanie: 

 1. nazwy użytkownika, 
 2. hasła,
 3. adresu e-mail. 

Można jednak odwiedzić naszą stronę anonimowo.

Jak wykorzystujemy dane?


Zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane w następujących celach: 

 1. Aby spersonalizować korzystanie z naszego serwisu (zgromadzone dane pomagają nam w lepszym dostosowaniu funkcji portalu do indywidualnych potrzeb użytkowników)
 2. Aby udoskonalić naszą stronę (nieustannie staramy się udoskonalać funkcjonalność naszej strony w oparciu o dane i informacje zwrotne otrzymywane od użytkowników)
 3. Aby poprawić obsługę klienta (dane użytkowników pozwalają nam usprawnić moderację
  i wsparcie techniczne strony)

Czy śledzimy pliki „cookies”?


Tak. Cookies to pliki, które strona wprowadza do komputera użytkownika poprzez przeglądarkę internetową (za zgodą użytkownika), pozwalające stronom rozpoznawać daną przeglądarkę w celu uzyskiwania i zapamiętywania wybranych informacji dotyczących historii przeglądania.

Śledzimy pliki „cookies” by zrozumieć i zapamiętać preferencje użytkowników.

Czy udostępniamy informacje osobom trzecim?


Nie sprzedajemy, nie wymieniamy, nie przekazujemy ani nie udostępniamy w żaden inny sposób informacji mogących służyć do zidentyfikowania naszych użytkowników. Ta zasada nie dotyczy osób wspomagających nas w administrowaniu stroną, obsłudze klienta, itp., tak długo, jak osoby te zobowiązują się do zachowania poufności udostępnionych danych. Udostępnienie informacji użytkownika nastąpić może także w przypadku wystąpienia z żądaniem przekazania ich przez instytucje państwowe, organy ścigania lub inne organizacje w ramach określonych przez polskie prawo. Jednak dane nieosobowe użytkowników mogą zastać udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych i im pokrewnych.

Regulamin
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem portalu dostępnym na stronie bezpiecznakraina.energa-operator.pl/regulacje/regulamin-serwisu

Zgoda
Korzystając ze strony, użytkownik deklaruje zgodę na zapisy Regulaminu strony oraz niniejszej Polityki prywatności.

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronach internetowych.

Przeczytaj dodatkowe zasady korzystania z usług

 • Zasady korzystania z usługi „Zadaj nam pytanie”
  1. Korzystanie z usługi „Zadaj nam pytanie” jest dobrowolne.
  2. Zadawanie pytań następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/kontakt/formularz-kontaktowy
  3. Pytający na wskazany adres mailowy otrzyma odpowiedź na zadane pytanie.

   

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usługi „Zadaj nam pytanie”

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
  2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
  3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR SA.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi, i jest przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu ENERGA-OPERATOR SA tj. art. 6 ust 1 lit. f RODO.
  5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie niezbędnym do funkcjonowania serwisu internetowego oraz realizacji usługi Newslettera w ramach programu Bezpieczna Kraina Energa-Operator SA w tym:

   • LEARNETIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-298) przy ul. Azymutalnej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367973, kapitałem zakładowym w kwocie 100 000 zł (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) NIP 584-27-05-459, REGON: 221121155,
   • ENERGA Informatyka i Technologie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309) przy al. Grunwaldzka 472A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391862, kapitałem zakładowym w kwocie 35 343 500,00 zł (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-105-91-90, REGON: 221462531,
   • podmioty świadczące usługi obsługi prawnej ENERGA-OPERATOR SA.

  1. ENERGA-OPERATOR SA może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  2. ENERGA-OPERATOR SA może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na jej udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
  3. Co do zasady dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez ENERGA-OPERATOR SA.
  4. Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, przenoszenia danych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail: bezpieczna@energa-operator.pl lub iod@energa-operator.pl z inspektorem ochrony danych (pkt 2, 3).
  5. Informujemy, że dane na potrzeby otrzymania zapytania i udzielenia odpowiedzi nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW ENERGA-OPERATOR SA zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/regulacje/polityka-prywatnosci.
 • Zasady korzystania z usługi Newsletter
  1. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.
  2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/kontakt/formularz-subskrypcji.
  3. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera.
  4. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez wykonanie zgłoszenia pod adresem https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/kontakt/formularz-kontaktowy lub wysyłając zgłoszenie na adres bezpieczna@energa-operator.pl.

  Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem formularza pod adresem https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usługi Newslettera

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
  2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
  3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR SA.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi, i jest przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a, RODO.
  5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie niezbędnym do funkcjonowania serwisu internetowego oraz realizacji usługi Newslettera w ramach programu Bezpieczna Kraina Energa-Operator SA w tym:

   • LEARNETIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-298) przy ul. Azymutalnej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367973, kapitałem zakładowym w kwocie 100 000 zł (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) NIP 584-27-05-459, REGON: 221121155,
   • ENERGA Informatyka i Technologie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309) przy al. Grunwaldzka 472A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391862, kapitałem zakładowym w kwocie 35 343 500,00 zł (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-105-91-90, REGON: 221462531,
   • podmioty świadczące usługi obsługi prawnej ENERGA-OPERATOR SA.

  6. ENERGA-OPERATOR SA może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. ENERGA-OPERATOR SA może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na jej udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
  8. Co do zasady dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z usługi Newslettera lub do czasu zakończenia świadczenia usługi Newslettera przez ENERGA-OPERATOR SA.
  9. Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. cykliczna wysyłka Newslettera, przenoszenia danych, cofnięcia zgód. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail: bezpieczna@energa-operator.pl lub iod@energa-operator.pl z inspektorem ochrony danych (pkt 2, 3).
  10. Informujemy, że dane dla usługi Newslettera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
  11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW ENERGA-OPERATOR SA zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/regulacje/polityka-prywatnosci.
 • Zasady zgłoszenia szkoły do programu edukacyjnego Bezpieczna Kraina Energa-Operator SA

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach zgłoszenia szkoły do programu edukacyjnego Bezpieczna Kraina Energa-Operator SA

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
  2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
  3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR SA.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia poprzez formularz. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi, i jest przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu ENERGA-OPERATOR SA tj. art. 6 ust 1 lit. f RODO.
  5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie niezbędnym do funkcjonowania serwisu internetowego oraz realizacji programu edukacyjnego Bezpieczna Kraina Energa-Operator SA w tym:

   • LEARNETIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-298) przy ul. Azymutalnej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367973, kapitałem zakładowym w kwocie 100 000 zł (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) NIP 584-27-05-459, REGON: 221121155,ENERGA Informatyka i Technologie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309) przy al. Grunwaldzka 472A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391862, kapitałem zakładowym w kwocie 35 343 500,00 zł (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-105-91-90, REGON: 221462531,
   • podmioty świadczące usługi obsługi prawnej ENERGA-OPERATOR SA.

  6. ENERGA-OPERATOR SA może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. ENERGA-OPERATOR SA może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na jej udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
  8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania programu edukacyjnego Bezpieczna Kraina Energa-Operator SA, oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego dla utrzymywania dokumentacji podatkowej oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez ENERGA-OPERATOR SA.
  9. Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, przenoszenia danych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail: bezpieczna@energa-operator.pl lub iod@energa-operator.pl z inspektorem ochrony danych (pkt 2, 3).
  10. Informujemy, że dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach doboru z uwagi na szkołę, klasę, wiek lub siedziba szkoły. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie umożliwienie nauczycielom kontrolowanie prac uczniów oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną o innych programach lub eventach o charakterze edukacyjnym.
  11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW ENERGA-OPERATOR SA zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/regulacje/polityka-prywatnosci.