Czym zajmuje się Energa-Operator?

Energa-Operator pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). OSD można porównać do firmy kurierskiej, która nie wytwarza ani nie sprzedaje produktów, a jedynie je dostarcza. Podobnie OSD – za pomocą setek tysięcy kilometrów linii, stacji elektroenergetycznych i innych urządzeń energetycznych doprowadzamy energię elektryczną do mieszkań, firm i wszędzie, gdzie jest potrzebna, ale jej nie wytwarzamy. Prąd powstaje w innych miejscach,  o czym dowiesz się zwiedzając Bezpieczną Krainę.

Jako OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) ulepszamy sieć elektroenergetyczną i realizujemy misję, jaką jest niezawodne dostarczanie prądu odbiorcom. Te działania wcielają w czyn ludzie, pracownicy Energa-Operator, dla których Odpowiedzialność jest jednym ze sposobów realizowania obowiązków zawodowych. 

Cel Bezpiecznej Krainy

Od ponad 20 lat wizytujemy placówki oświatowe wyposażając dzieci w niezbędną wiedzę o energii elektrycznej. Wsparciem tych działań jest Bezpieczna Kraina, po której można podróżować wygodnie z domowego zacisza. Edukujemy dla bezpieczeństwa. Edukujemy, bo warto. Wierzymy, że ta wiedza zapewni bezpieczeństwo najmłodszym.